GDPR -EU Datatorordnlng 

Cookie-og privatlivspolitik

 

Regler om behandling at dine personoplysninger 

Den 25. maj 2018 træder EU’s Persondataforordning i kraft, hvilket overordnet betyder skærpede regler for virksomheder m.fl. om indhentning, behandling og opbevaring af personfølsomme data. I henhold til disse regler, vil jeg informere dig/jer om formålet og typen af persondata, hvornår jeg sletter disse, samt dine/jeres rettigheder. Stærdal FotoGrafisk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som er modtaget om dig. 
Kontrakter og noter mm. ligger på firmaets computere. 

 

Særlige Aftaler 

Har vi lavet en skriftlig eller mundtlig aftale om, at jeg må bruge billeder til konkurrence og offentlige medier (heraf Facebook, lnstagram mv.) vil du/I altid blive bekendtgjort med det. Der kan være steder, der ligger uden for EU eller steder jeg ikke har nogle databehandleraftale med.

 

Formålet med brug af data 

For at kunne levere billeder og kontakte dig i forbindelse med et fotoshoot beder jeg dig om nogle almindelige persondata som:

- Personnavn

- Adresse

- Telefonnummer

- E-mailadresse

Disse oplysninger anvender jeg til at identificere dig/jer og til at kunne sende dig/jer en faktura. Derudover spørger jeg ofte også ind til nogle personlige ting for at lære dig/jer lidt at kende inden et fotoshoot. Disse oplysninger karakteriseres ofte som følsom personoplysning.

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Jeg opbevarer dine personoplysninger elektronisk via noter, mail, messenger og sms alt efter hvordan vi har kommunikeret. Hvis vi har kommunikeret over telefon skriver jeg ofle nogle noter ned omkring vores samtale. Oplysningerne opbevares på virksomhedens computere. Jeg videregiver ikke dine personoplysninger, billeder til andre med mindre andet måtte være aftalt Jeg sletter ikke billeder, da jeg opbevare dem som en backup for dig og er en ekstra service jeg giver alle mine kunder. Ydermere ligger retten til billederne hos mig, jeg henviser til lov om ophavsret. Stopper virksomhedens virke, vil alle data, billeder og videoer om dig/jer blive slettet.

 

Retten til sletning og til at trække samtykke tilbage 

Hvis du ikke længere ønsker, at jeg har opbevaret dine data, sletter jeg naturligvis dine oplysninger. Dog skal der en særlig begrundelse til, hvis du ønsker billeder slettet, igen henviser jeg til lov om ophavsret. Jeg har i de fleste tilfælde intet at indvende imod sletning af billeder, men der kan være særlige tilfælde hvor mine interesser overskygger dine/jeres. 

Har du af andre årsager ønske om at trække dit samtykke tilbage, og/eller få slettet dine persondata, kan du til enhver tid kontakte mig via kontaktoplysningerne, der fremgår øverst på siden. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Dine rettigheder 

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger jeg opbevarer om dig. Kontakt mig via telefon eller mail og du vil kunne komme i kontakt med den dataansvarlige. Jeg har til orientering kun de oplysninger, der er nævnt her, samt evt. korrespondance med dig. 

 

Ret til at se oplysninger (lndslgtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger jeg har om dig,

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontak1oplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

 

Fotograt og grafiker Lotte Stærdal Stougaard

www.staerdal.dk
CVR-nr.: 37619140
Tjørnevænget 39
7800 Skive
kontakt@staerdal.dk

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud

Kontakt